Name ( CAS RN )

2,2',3,3'-Tetrachloro-4,4'-diaminodiphenylmethane ( 42240-73-3 )


Return to search page